Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg).

 

Eigenlijk bestond deze vergunningplicht al enige tijd, maar er werd in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) voor diegenen die over een wapenverlof beschikten, een vrijstelling verleend. Die vrijstelling hoorde daarin echter niet thuis; in een circulaire kan immers geen vrijstelling worden verleend voor een wettelijk voorschrift (Wecg) en het bezit van los kruit valt niet onder de Wet wapens en munitie.

 

In concreto betekent dit voor sportschutters dat zij vanaf nu een afzonderlijke vergunning (een zogenaamde Erkenning Wecg) kunnen verkrijgen wanneer zij over los kruit beschikken. Dit is van toepassing op sportschutters die herladen (rookzwak buskruit) en op sportschutters die met historische wapens schieten waarbij los zwart buskruit wordt gebruikt.

 

Dat betekent dat huidige verlofhouders bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof in 2015 bij de politie, afdeling Korpscheftaken, wanneer zij over los kruit beschikken, om een Erkenning Wecg moeten vragen.

klik hier voor meer info.

op zaterdag 7 maart is tussen 10.00 uur en ca 12.15 uur, de 100-meter baan gereserveerd voor de basisopleiding schietsport.

Excuses voor het evt. ongemak.

“BESTE WENSEN VOOR EEN GEZOND,

SUCCESVOL EN TREFZEKER 2015″

 

GRAAG NODIGEN WIJ ALLE (ASPIRANT-) LEDEN UIT VOOR DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP

ZATERDAG  10 JANUARI 2015 VANAF 16.00 UUR

OLIEBOLLEN, APPELFLAPPEN EN WARME -AL DAN NIET AANGESTERKTE- CHOCOMEL ZIJN DAARBIJ HET DECORS VOOR NIET ALLEEN EEN NIEUWJAARSTOESPRAAK MAAR VOORAL VOOR DE TRADITIONELE PRIJSUITREIKING VAN ALLE IN 2014 GESCHOTEN CLUBCOMPETITIES

WE HOPEN OP UW MASSALE AANWEZIGHEID EN WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN

Bestuur SSV Griffioen

 

De SSV Griffioen is op de volgende (feest-) dagen gesloten:

 • Woensdag       24 december
 • Zaterdag         27 december
 • Woensdag       31 december

 

Bestuur SSVG.

Club-krantjes en nieuwsbrieven stencilen, vouwen en rondbrengen, is iets uit de oude doos. Tegenwoordig vindt de communicatie plaats via onze internet site en e-mail;  ‘sneller, simpeler, goedkoper’

In de nabije toekomst zal ook de contributienota per mail verstuurd gaan worden. Daarom is het van groot belang dat wij uw juiste e-mailadres hebben.

Boven in de laatste contributienota staat het e-mail adres vermeld dat bij ons bekend is. Is dit verouderd of wilt u onze berichten liever op een ander e-mailadres laten binnenkomen?  Geef dan het juiste adres door aan de secretaris via het contactformulier.

BVD.

De secretaris.

 

Vandaag (2 dec.) hebt u per post de factuur 2015 ontvangen met daarbij een machtigingsformulier voor een evt. automatisch incasso.

Door een fout bij de drukker is een voorbeeld incassoformulier i.p.v. het op uw naam gestelde formulier bijgesloten.

Wij betreuren dit zeer en verzoeken u het onjuiste formulier te verscheuren. Binnen twee dagen zult u een correct machtigingsformulier ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SSV Griffioen.

 

 

Logo-SSV-GRIFFIOEN2012

 

Contributiebrief, incassomachtiging & tijdig opzeggen lidmaatschap.

 

Geachte leden van de SSVG,

Een dezer dagen krijgt u over de post de factuur van de contributie voor 2015.

Nieuw hierbij is dat – voor een deel van u – ook de vervangende vrijwilligersbijdrage in is opgenomen. Meer informatie hierover vind u op de site onder vrijwilligersbeleid.

 

De contributie kunt u dit jaar op 3 verschillende manieren betalen:

Op de klassieke manier, door het gehele bedrag in december 2014 over te maken.

Op de nieuwe manier, door het afgeven van een incassomachtiging. Hierbij heeft u de keuze om:

 • het hele bedrag in een keer in december te laten incasseren of
 • in 4 delen gespreid over het gehele jaar.

De deelbetalingen van de contributie worden dan geïncasseerd in de volgende maanden, telkens rond het einde van de maand; december 2014, maart 2015  juni 2015 en september 2015.

Voorafgaand aan elke incasso ontvangt u per e-mail een vooraankondiging, zodat u weet wat en wanneer er geïncasseerd wordt.

Gespreid betalen per incasso is eenvoudig en vermindert voor u en ons de werklast. De gespreide betaling per incasso vervangt tevens de oude betalingsregelingen.

Meer informatie hierover vindt u terug bij de factuur voor 2015, die u binnenkort ontvangt. Of kijk op de site onder contributiebetaling en mogelijkheden incasso.

Tot slot, en wij hopen uitdrukkelijk dat dit niet het geval is, maar mocht u besluiten om uw lidmaatschap per 31.12.2014 te beëindigen, dan moet uw opzegging vóór 1 december 2014 -dus uiterlijk komende zondag- bij ons binnen zijn. Meer informatie hierover vind u op de site onder ‘beëindiging lidmaatschap’.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SSVG.

De ‘proef’ start met de .30M1 competitie afgelopen zaterdag mag zondermeer geslaagd genoemd worden.

Er werd gestart met 10 schutters ( 2 verhinderingen) en geschoten met zowel privé als verenigingskarabijntjes. De verenigingskarabijntjes zijn vorig jaar volledig onderhanden genomen. Ofschoon het uiteraard altijd een combinatie van wapen en schutter is, werd de hoogste score  deze keer met een verenigingskarabijn geschoten . Her en der waren de resultaten nog wat wisselvallig en de kaart kleiner dan verwacht (?), maar het was in elk geval uitermate gezellig en daarmee geslaagd.

De volgende competimagesitiewedstrijd schieten we op zaterdag 13 december tussen 9.00 uur en ca. 10.00 uur. Dit vroege uur breekt de dag minder. Meer weten: mail naar 30m1@ssvgriffioen.nl

We horen graag van jullie,

‘de competitieleiding .30M1′

 

 

 

 

Met genoegen laten wij onze leden weten dat de SSV Griffioen nu officieel gecertificeerd is door de KNSA.

Alle bij de voorbereiding van deze certificering betrokken leden, onze dank voor jullie inspanning.

Bestuur SSV Griffioen.

Sporters maken kennis met de schietsport

Op zaterdag 18 oktober is er voor het eerst bij de Amersfoortse schietsportvereniging Griffioen een (aangepaste) zomer-biatlon gehouden. De deelnemers aan de wedstrijd zijn lid van Physical Training Group Amersfoort. Hun uitdaging bestond uit drie verschillende hardloopparcours door Nieuwland en door Hoogland West en uit een krachttraining. Tussen de fysieke onderdelen door schoten de sporters hun wedstrijd met geweer en pistool. Hierbij werden ze begeleid door de schietsportinstructeurs van de SSV Griffioen.

DSC_0486 (1)

DSC_0591DSC_0561

 

 

De zware inspanning duurde ruim drie uur. Het team met de beste looptijden én de meeste punten op de schietbaan, werd als winnaar gekroond.

Geachte leden en geachte aspiranten van de SSV Griffioen,

Zoals al enige tijd op onze site aangekondigd houden we op 14 oktober de gebruikelijke ‘najaars-ledenvergadering’. Het bestuur van de SSVG nodigt u hier dan ook graag voor uit.

 • dinsdag 14 oktober 2014
 • inloop 19.30 u.
 • aanvang 20.00 u.
 • eindtijd ca. 22.00 u.

 

Agenda:

 1. opening
 2. mededelingen
 3. vaststelling agenda
 4. verslag ALV d.d. 8 juli 2014 (zie site)
 5. terugblik laatste 6 maanden
 6. vaststellen begroting 2015 incl. contributies, gespreide betaling m.b.v. incasso, versturen van de nota’s per mail.
 7. bestuursmutatie; reglementair treden af de voorzitter en bestuurslid 1; zij zijn herverkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich uiterlijk een week voor de vergadering melden bij het bestuur. Zie ook art 8.8 van de statuten
 8. vooruitblik komende 6 maanden; o.a. certificering, vrijwilligersinzet, clubcompetitie.
 9. rondvraag
 10. sluiting 

De stukken liggen op de vereniging ter inzage; zie voorts ook onze site

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
De secretaris.